Automatické bezdotykové pisoárové splachovače

APIS 1 VS 9.1

Objednávacie číslo: SE. 01.30.33–000
APIS 1 VS 9.1

Charakteristika

 • úspora vody
 • vysoká hygiena
 • jednoduchá montáž
 • dlhá životnosť
 • antivandálne prevedenie
 • ochrana pred vysušením sifónu
 • obojstranná komunikácia s DO 5.1

Popis činnosti

Vodivostný snímač, ktorý reaguje na zmenu vodivosti vody v sifóne. Zmena vodivosti sa indikuje diódou LED. Po poslednej zaregistrovanej zmene vodivosti, systém čaká po dobu cca 14 sek. Potom spína splachovanie. Množstvo splachovacej vody je nastaviteľná zmenou doby splachovania. Hygienický preplach nastaviteľný 0 až 108 hod. od posledného spláchnutia. Prevádza sa pomocou diaľkového ovládača DO–5.1.

Základné údaje

citlivosť nastaviteľná pomocou DO–5.1
napájanie batérie 6V Li
ZAS 230A/6DS30C – max. 5 ks
ZAS 230A/6DSC – max. 1 ks
životnosť batérie cca 4 roky pri 4000 zopnutí za mesiac
tlak vody 0,05–1,0 MPa (optimálne 0,3–0,4 MPa)
doba splachovania cca 10 sek. (nastaviteľná pomocouDO–5.1 v rozsahu 3–23 s)
 • nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO–5.1, cez snímaciu hlavu, bez demontáže keramiky

Zvláštnosti

 • vhodné pre väčšinu druhov keramíks odsávacím sifónom
 • signalizácia LED i akusticky
 • odsávací sifón – spotreba vody cca. 1 l
 • vhodné pre keramiku bez otvorov

APIS 1 VS 9.1 obj. č. SE. 01.30.33–000

Univerzálny vodivostný snímač s obojstrannou komunikáciou s DO–5.1 vhodný na montáž pod keramiku pisoáru. Skladá sa z elektroniky so snímacou hlavou, elmag. ventilu, rohového ventilu s filtrom nečistôt, vstupnej armatúry do keramiky, odsávacieho sifónu s elektródami. Napájanie z externého zdroja 6V DC, alebo z batériou 6V Li.

Zvláštne príslušenstvo

batéria6V Li CRP2  obj. č. SE.06 .16.01- 000
púzdro batérie PB–1 obj. č. SE.06 .21.52 -000
diaľkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02.12 -210
diaľkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02.07 -110
napájací zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č.SE.06 .21.31-020 (pre skupinové napájanie, max. 5 ks APIS) 
napájací zdroj ZAS 230A/6DSC obj. č. SE.06 .21.30 -000 (pre napájanie, max. 1 ks APIS)
konektor s káblom RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00.01 -900

Možné montáže keramiky:

 • Apollo
 • Golf
 • Kolo
 • Nova (Kolo)
 • Vila
 • Caprino-bez poklopu
 • Livo

Keramika nie je súčaťou dodávky.

Automatické bezdotykové pisoárové splachovače / APIS 1 VS 9.1
Automatické bezdotykové pisoárové splachovače / APIS 1 VS 9.1
Automatické bezdotykové pisoárové splachovače / APIS 1 VS 9.1
Automatické bezdotykové pisoárové splachovače / APIS 1 VS 9.1

Zoznam produktov