Aktuality

LASERdiode LD50C - laserová popisovacia stanica

Viac o laserovej popisovacej stanici

Prostredníctvom inovatívnych technológií zvýšiť konkurencieschopnosť spol. SENZOR, s.r.o.

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE: Európsky fond regionálneho rozvoja
Dokument k nahliadnutiu

Nákup súradnicového meracieho prístroja

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE: Európsky fond regionálneho rozvoja
Dokument k nahliadnutiu

Výzkum a vývoj novej výrobkovej rady sanitárnej techniky v spoločnosti SENZOR,s.r.o.

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE: Európsky fond regionálneho rozvoja
Dokument k nahliadnutiu