• Optoelektronický bezdotykový dávkovač

    OED-UN-01, OED-UN-02

  • Automatické sanitárne zariadenia

    Vývoj, výroba a dodávka automatických sanitárnych zariadení na ovládanie vody. Optoelektrické splachovače pisoárov, umývadlové batérie, sprchy, splachovače WC, automatické zdroje pitnej vody, doplnky.

Naša spoločnosť

Spoločnosť SENZOR,s.r.o. má svoje korene spojené s VUKOV - Výskumný ústav kovopriemyslu Prešov. V roku 1969 bol založený v Prešove ÚKP - Ústav kovospracujúceho priemyslu. Hlavnými iniciátormi jeho vzniku boli VŠT Košice (v súčastnosti TU Košice) - Strojnícka fakulta a Hutný projekt Košice. Počiatočná orientácia ústavu spočívala vo výskume a vývoji výrobkov a spracovateľských technológií na báze plechov z produkcie VSŽ Košice a výskum a vývoj technológií a techniky vyšších produkčných typov, hlavne pre racionalizačné potreby podnikov východoslovenského kraja. Od 1. marca 1970 organizácia mení firemný názov na VUKOV Prešov a zároveň vytvára pobočku v Nových Zámkoch, z ktorej sa postupne vybudoval samostatný Výskumný ústav náradia - VUNAR.

ASZ