Automatické bezdotykové pisoárové splachovače

APIS 1 VS 9.2

Objednávacie číslo: SE. 01.30.33–092
APIS 1 VS 9.2

Charakteristika

 • úspora vody
 • vysoká hygiena
 • jednoduchá montáž
 • dlhá životnosť
 • antivandálne prevedenie
 • ochrana pred vysušením sifónu
 • obojstranná komunikácia s DO–5.1

Popis činnosti

Vodivostný snímač, ktorý reaguje na zmenu vodivosti vody v sifóne. Zmena vodivosti sa indikuje diódou LED. Po posledne zaregistrovanej zmene vodivosti systém čaká po dobu cca 14 sek. Potom spína splachovanie. Množstvo splachovacej vody je nastaviteľné zmenou doby splachovania. Hygienicky preplach nastaviteľný 0 až 108 hod. od posledného spláchnutia. Prevádza sa pomocou diaľkového ovládača DO–5.1.

Základné údaje

citlivosť nastaviteľná pomocou DO–5.1
napájanie batéria 6V Li
ZAS 230A/6DS30C – max. 5 ks
ZAS 230A/6DSC – max. 1 ks
životnosťbatérie cca 4 roky pri 4000 zopnutiach za mesiac
tlak vody 0,05–1,0 MPa (optimálne 0,3–0,4 MPa)
doba splachovania cca 10 sek. (nastaviteľná pomocí DO–5.1 v rozsahu 3–23 s)
 • nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO–5.1,
 • nutná demontáž keramiky pri nastavení parametrov

Zvláštnosti

 • vhodné pro väčšinu druhov keramiky s odsávacím sifónom
 • signalizácia LED i akusticky
 • odsávací sifón – spotreba vody cca. 1 l
 • vhodný pre keramiku s otvorom

APIS 1 VS 9.2 obj. č. SE. 01.30.33–092

Univerzálny vodivostný snímač s obojstrannou komunikáciou s DO–5.1 vhodný na montáž pod keramiku pisoáru. Skladá sa z elektroniky bez snímacej hlavy,elmag. ventilu, rohového ventilu s filtrom nečistôt, vstupnej armatúry do keramiky, odsávacieho sifónu s elektródami. Napájanie z externého zdroja 6 V DC,alebo z batériou 6V Li.

Zvláštne príslušenstvo

batéria 6V Li CRP2 obj. č. SE.06 .16.01 –000
púzdro batérie PB–1 obj. č. SE.06 .21.52 –000
diaľkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
diaľkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02.07 –110
napájací zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21.31 –020 (pre skupinové napájanie, max. 5 ks APIS) 
napájací zdroj ZAS 230A/6DSC obj. č. SE.06 .21.30 –000 (pre napájanie, max. 1 ks APIS)
konektor s káblom RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00.01 –900

Možné montáže keramiky:

 • Apollo
 • Golf
 • Kolo
 • Nova (Kolo)
 • Vila
 • Caprino-bez poklopu
 • Livo

Keramika nie je súčaťou dodávky.

Automatické bezdotykové pisoárové splachovače / APIS 1 VS 9.2
Automatické bezdotykové pisoárové splachovače / APIS 1 VS 9.2
Automatické bezdotykové pisoárové splachovače / APIS 1 VS 9.2
Automatické bezdotykové pisoárové splachovače / APIS 1 VS 9.2
Automatické bezdotykové pisoárové splachovače / APIS 1 VS 9.2
Automatické bezdotykové pisoárové splachovače / APIS 1 VS 9.2

Zoznam produktov