Automatické bezdotykové splachovače toaliet

ASS 3MN

Objednávacie číslo: SE.03.10.09–000
ASS 3MN

Charakteristika

  • vysoká hygiena
  • komfort obsluhy
  • vysoká spoľahlivosť
  • nezávislosť splachovania na tlaku vody

Popis činnosti

Zariadenie registruje osobu akonáhle je v zóne snímania min. 14 s. Po cca 4 s po opustení zóny snímania optoelektronika aktivuje mechaniku, ktorá zabezpečí spláchnutie Zachovaná funkcia mechanického tlačítka je výhodná pri výpadku napájacieho napätia a pri upratovaní.

Základné údaje

dosah 55 cm
napájanie 6 V, ZAS 230A/6DSC, ZAS 230A/6DS30C
možnosť pripojenia 1 ks ASS
  • nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO–2
  • zariadenie je určené do vybraných splachovacích zariadení SANIT: CC–121–S–FO–2V–2C

Zvláštnosti

  • možnosť kombinácie optoelektrického a elektrického tlačídlového splachovania, resp. viacero tlačídlových splachovaní pomocou Y–konektora.

ASS 3MN obj. č. SE.03.10.09–000

Automatický splachovač WC s motorovou časťou, optickou hlavou a nerezovým tlačidlom S705 so snímaním osoby.

ASS 3MN TL obj. č. SE.03.10.19–000

Automatický splachovač WC s motorovou časťou, optickou hlavou s tlačidlom a nerezovým krytom S705 so snímaním rúk.

Zvláštne príslušenstvo

ZAS 230A/6DSC pro 1 ks ASS  obj. č. SE.06 .21 30.–000
ZAS 230A/6DS30C pro 1 ks ASS obj. č. SE.06 .21 .31 –000
konektor s káblami RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
Y–konektor  obj. č. SE.14 .00.03 –000
diaľkový ovládač DO–2 obj. č. SE.09 .02.04 –000
diaľkový ovládač DO–2U obj. č. SE.09 .02 .07 –000

Automatické bezdotykové splachovače toaliet / ASS 3MN
Automatické bezdotykové splachovače toaliet / ASS 3MN
Automatické bezdotykové splachovače toaliet / ASS 3MN
Automatické bezdotykové splachovače toaliet / ASS 3MN
Automatické bezdotykové splachovače toaliet / ASS 3MN
Automatické bezdotykové splachovače toaliet / ASS 3MN

Zoznam produktov