Produkty

SENZOR realizuje: projekciu, konštrukciu, výrobu a dodávky kompletných systémov disponuje ucelenými konštrukčnými a výrobnými kapacitami s mnohoročnými skúsenosťami z aplikácií v automobilovom a spotrebnom priemysle.

Manuálne linky s pohyblivým skladom

Princíp: montáž kompletného výrobku jedným pracovníkom na jednom pracovnom mieste.Dopravník zaisťuje prísun montovaných súčiastok na každé pracovné miesto na špeciálnych pohyblivých nosičoch.

Výhody: necitlivosť na absenciu pracovníka počas pracovnej smeny, adresnosť kvality produkcie a zainteresovanosť na pracovnom výkone.

Manuálne, asynchrónne alebo poloautomatické linky pre postupnú montáž.

Princíp: montáž prebieha postupne na jednotlivých staniciach pozdĺž dopravníka.Stanice môžu byť manuálne alebo automatické v závislosti na technickoekonomických podmienkach.

Výhody: krátke cyklové časy, vysoká kvalita produkcie, vysoká efektívnosť.

Montážne stroje a automaty

Pre jednoduchšie výrobky vyrábané vo vysokých sériách.

Asynchrónne automatické linky pre postupnú montáž

Princíp: postupná montáž na automatických staniciach umiestnených pozdĺž dopravníka.

Výhody: medzi pracovnými stanicami manuálnej alebo automatizovanej vysoká produktivita práce, vylúčenie ľudského činiteľa, vysoká kvalita produkcie.

Samostatne stojace stroje

Samostatne stojace stroje, manuálne obsluhované, s vysokou úrovňou zisťovania chýb.

Linky na automatické testovanie

parametrov výrobkov ako sú elektrické parametre, analýza kmitov, mechanické parametre a pod.